فرودگاه

شرکت مبناشرکت مبنا
شرکت مبنا
اسفند, ۱۳۹۷ بدون نظر شرکت, فرودگاه
شرکت مبنا   دمپر های نصب شده در این پروژه از ورق گالوانیزه نمره ۱٫۲۵ میلی متر ساخته و نصب شده اند . ابعاد کلی محل نصب دمپر های بین کانالی ۷ متر به ارتفاع ۳ متر میباشد . هدف از تولید این محصول جهت کنترل میزان هوای عبوری ...
ادامه مطلب