هتل اسپیناس پالاس

 

واقع در منطقه سعادت آباد تهران با بیش از ۱۴  سالن گردهمایی برای انواع مراسم ها با گنجایش ۲۰ تا سقف ۱۵۰۰ نفر در سالن های مختلف  و بیش از ۴۰ اتاق کار و قرار داد.

MAIN

23-edit

3-edited

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

16

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

41

30

 

32

33

34

35

37

38

39

40