دمپر های نصب شده در این پروژه از ورق گالوانیزه نمره ۱٫۲۵ میلی متر ساخته و نصب شده اند . ابعاد کلی محل نصب دمپر های بین کانالی ۷ متر به ارتفاع ۳ متر میباشد .

هدف از تولید این محصول جهت کنترل میزان هوای عبوری از کانال یا داکت هوا می باشد . بوسیله این محصول میتوانید دبی جریان هوای درون کانال یا پشت دریچه های هوا را تنظیم و یا قطع کنیم .

دمپر بین کانالی از یک یا چند پره در داخل ساختار خود تشکیل شده که این پره ها به وسیله اهرمهای خاص و به هم متصل یا در دونوع دستگیره دستی و موتور الکتریکی به گردش و حرکت در می آیند که با حرکت این پره ها دمپر امکان کنترل و تنظیم میزان عبور هوا را پیدا میکند . دمپر های نصب شده در پروژه شرکت مبنا به وسیله ی دست حرکت می کنند .

دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا
دمپر بین کانال - شرکت مبنا
دمپر بین کانال – شرکت مبنا