اسلوت

دریچه خطی اسلوت
دریچه خطی اسلوت    دریچه خطی اسلوت عموما جهت خروج هوا از پلنیوم باکس هایی با طول بلند ، با کاربرد دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد . دریچه خطی اسلوت از تیغه های موازی تشکیل شده است. این دریچه ها در عرض های مختلفی تولید می شوند که با ...
ادامه مطلب