دمپرهای بین کانالی

دمپرهای بین کانالی
مهر, ۱۳۹۶
دمپرهای بین کانالی   هدف از محصول دمپر بین کانالی به منظور کنترل میزان هوای عبوری از کانال یا داکت هوا ازدمپر استفاده میگردد. به وسیله ی این محصول می توانیم دبی جریان هوای درون کانال یا پشت دریچه های هوا را تنظیم ویا قطع کنیم. دمپر بین کانالی ...
ادامه مطلب