دمپرهای بین کانالی

دمپرهای بین کانالی
سپتامبر, 2017
دمپرهای بین کانالی   هدف از محصول دمپر بین کانالی به منظور کنترل میزان هوای عبوری از کانال یا داکت هوا ازدمپر استفاده میگردد. به وسیله ی این محصول می توانیم دبی جریان هوای درون کانال یا پشت دریچه های هوا را تنظیم ویا قطع کنیم. دمپر بین کانالی ...
ادامه مطلب