خطی

دریچه خطی آلومینیومی
شهریور, ۱۳۹۶
دریچه خطی آلومینیومی   یکی از انواع دریچه های پرکاربرد ، چه در مصارف مسکونی و چه تجاری ، دریچه خطی آلومینیومی است. این نوع دریچه ها به منظور هوادهی و هوای تازه فن کویل ها و داکت اسپلیت ها کاربرد دارند اما در باقی موارد مانند دریچه کولر ...
ادامه مطلب