دریچه بازدید فنکوئل

دریچه بازدید فن کوئل
سپتامبر, 2017
دریچه بازدید فن کوئل این محصول به منظور دسترسی آسان به دستگاه هایی نظیر داکت ها وفن کوئل هایی که عموما در سقف قراردارند مورد استفاده قرار میگیرد که با دارا بودن وزنه هایی در حالت مختلف امکان برگشت هوای محیط را فراهم می کنند. دریچه بازدید فن کوئل ...
ادامه مطلب