دریچه بازدید فنکوئل

دریچه بازدید فن کوئل
مهر, ۱۳۹۶
دریچه بازدید فن کوئل این محصول به منظور دسترسی آسان به دستگاه هایی نظیر داکت ها وفن کوئل هایی که عموما در سقف قراردارند مورد استفاده قرار میگیرد که با دارا بودن وزنه هایی در حالت مختلف امکان برگشت هوای محیط را فراهم می کنند. دریچه بازدید فن کوئل ...
ادامه مطلب