گرد

دریچه های گرد
مهر, ۱۳۹۶
دریچه های گرد : قابل استفاده در بیمارستانها و اماکن صنعتی مناسب برای ایجاد سرمایش از سقف محل نصب در سقف و یا سقف کاذب قابلیت نصب دمپر گرد نیم صفحه ای و پروانه ای برای کنترل هوادهی دریچه های گرد – سونایی : قابل استفاده در سونا ، ...
ادامه مطلب